მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 4

ბინა # 78

2

49.4 მ2

46.3 მ2

14.4 მ2

4.9 მ2

3.1 მ2