მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 4

ბინა # 81

2

51.3 მ2

48.2 მ2

15.7 მ2

4.9 მ2

3.1 მ2