მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 28

2

44.7 მ2

41 მ2

9.9 მ2

4.6 მ2

3.7 მ2