მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 36

2

47.8 მ2

44.1 მ2

11.5 მ2

4.9 მ2

3.7 მ2