მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 37

2

48.1 მ2

44.3 მ2

11.5 მ2

5 მ2

3.8 მ2