მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 38

2

46.9 მ2

43.2 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2