მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 2

ბინა # 58

2

45.7 მ2

42.2 მ2

13 მ2

4 მ2

3.5 მ2