მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 2

ბინა # 64

2

47.8 მ2

44 მ2

11.5 მ2

4.8 მ2

3.7 მ2