მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 2

ბინა # 66

2

46.9 მ2

43.6 მ2

11.5 მ2

4.8 მ2

3.7 მ2