მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 3

ბინა # 84

2

44.3 მ2

40.5 მ2

6.2 მ2

3.8 მ2