მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 3

ბინა # 93

2

47.8 მ2

44.3 მ2

11.5 მ2

5 მ2

3.7 მ2