მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 99

1

41.5 მ2

37.5 მ2

4.8 მ2

4 მ2