მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 108

2

51.2 მ2

48.1 მ2

15.3 მ2

4.9 მ2

3.1 მ2