მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 109

2

47.8 მ2

47.8 მ2

15.3 მ2

5 მ2