მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 110

2

47.2 მ2

47.2 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2