მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 113

3

71.9 მ2

65.7 მ2

15.3 მ2

10 მ2

4.4 მ2

6.2 მ2