მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 1

ბინა # 8

1

32.2 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.8 მ2