მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 2

ბინა # 19

1

41.7 მ2

34.9 მ2

4.5 მ2

6.8 მ2