მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 2

ბინა # 33

1

36.7 მ2

30 მ2

4.1 მ2

6.7 მ2