მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 2

ბინა # 34

1

35.5 მ2

31.7 მ2

4.1 მ2

3.8 მ2