მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 3

ბინა # 46

2

51.4 მ2

43.8 მ2

11.5 მ2

5.2 მ2

7.6 მ2