მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 3

ბინა # 52

1

36.9 მ2

30.8 მ2

4.1 მ2

6.1 მ2