მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 92

3

73.7 მ2

66.9 მ2

15.3 მ2

11.6 მ2

4.3 მ2

6.8 მ2