მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 96

2

47.8 მ2

47.8 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2