მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 1

ბინა # 45

2

51.3 მ2

43.7 მ2

12.3 მ2

4.4 მ2

7.6 მ2