მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 2

ბინა # 68

1

36.9 მ2

30.8 მ2

4.1 მ2

6.1 მ2