მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 2

ბინა # 69

1

32.2 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.8 მ2