მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 1

ბინა # 76

1

35.5 მ2

31.7 მ2

4.1 მ2

3.8 მ2