მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 1

ბინა # 80

1

36.7 მ2

30 მ2

4.1 მ2

6.7 მ2