მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 1

ბინა # 83

1

36.9 მ2

30.8 მ2

4.1 მ2

6.1 მ2