მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 1

ბინა # 90

1

34.7 მ2

30.9 მ2

4.4 მ2

3.8 მ2