მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 129

2

48.6 მ2

41.9 მ2

10.7 მ2

5 მ2

6.7 მ2