მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 132

2

41.7 მ2

34.9 მ2

4.5 მ2

6.8 მ2