მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 133

2

51.4 მ2

43.8 მ2

11.5 მ2

5.2 მ2

7.6 მ2