მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 3

ბინა # 150

1

32.2 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.8 მ2