მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 3

ბინა # 156

2

48.6 მ2

41.9 მ2

10.7 მ2

5 მ2

6.7 მ2