მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 3

ბინა # 158

1

34.7 მ2

30.9 მ2

4.4 მ2

3.8 მ2