სახლი პოლიტკოვსკაიაზე თბილისი

ბლოკი A სართული 15

ბინა # 200

4

133.8 მ2

91.6 მ2

11.9 მ2

13.3 მ2

12.7 მ2

6.9 მ2

3.7 მ2

42.2 მ2