არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-I სართული 1

ბინა # 3

2

49 მ2

40.8 მ2

13.1 მ2

4.7 მ2

8.2 მ2