არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-I სართული 1

ბინა # 5

3

90.9 მ2

74.3 მ2

13.7 მ2

18.9 მ2

4.6 მ2

16.6 მ2