არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-I სართული 2

ბინა # 8

2

51 მ2

40.8 მ2

13.1 მ2

5 მ2

8.9 მ2

1.3 მ2