არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-I სართული 2

ბინა # 10

3

93.2 მ2

74.1 მ2

13.7 მ2

18.9 მ2

4.5 მ2

17.8 მ2

1.3 მ2