არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-II სართული 4

ბინა # 19

3

96.2 მ2

76.2 მ2

18.2 მ2

17.1 მ2

4.7 მ2

5 მ2

15 მ2