არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2 სართული 5

ბინა # 21

3

92.4 მ2

69.8 მ2

19 მ2

16.5 მ2

4.9 მ2

13.9 მ2

8.7 მ2