არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 3 სართული 2

ბინა # 3

2

54.9 მ2

44.3 მ2

15.9 მ2

3.9 მ2

9.3 მ2

1.3 მ2