არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 3 სართული 2

ბინა # 4

4

130.4 მ2

105.5 მ2

19.4 მ2

21.7 მ2

19.3 მ2

2.9 მ2

5.2 მ2

14.4 მ2

10.5 მ2