არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-III სართული 2

ბინა # 9

3

114.2 მ2

81.7 მ2

17.8 მ2

18.5 მ2

4 მ2

1.3 მ2

31.2 მ2