არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-III სართული 3

ბინა # 13

3

76.1 მ2

65.1 მ2

14.5 მ2

15.5 მ2

5.1 მ2

1.3 მ2

1.3 მ2

8.4 მ2