არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 3 სართული 3

ბინა # 21

3

114.2 მ2

81.7 მ2

17.8 მ2

18.5 მ2

4 მ2

1.3 მ2

31.2 მ2