არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-III სართული 4

ბინა # 35

2

69.7 მ2

54.6 მ2

17.4 მ2

4 მ2

15.1 მ2